Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Agrologic, συμβουλευτική και μελετητική εταιρεία παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε αγρότες (γεωργούς και κτηνοτρόφους), μεταποιητικές επιχειρήσεις αλλά και σε όλο το φάσμα του επιχειρείν, δημιουργώντας προϋποθέσεις και καθοδηγώντας τον δικαιούχο στην επιτυχία. 

Η δημιουργία, ο εκσυγχρονισμός, η καινοτομία, καθώς και η συνέπεια, η αφοσίωση, η υποστήριξη, η διαχείριση, η επιτυχία, είναι οι λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν  τα στελέχη της εταιρείας και τα οποία επιδιώκουν αδιαλείπτως να τα αντιπροσωπεύουν.

Οι τομείς δραστηριότητας είναι:

Αγροτικός Τομέας

 • Δηλώσεις ΟΣΔΕ
 • Επενδυτικά Προγράμματα (Σχέδια Βελτίωσης, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης, Leader, Πρόγραμμα Αλιείας, ΕΣΠΑ κ.α.)
 • Προγράμματα εκκίνησης νέας αγροτικής δραστηριότητας (Νέοι Αγρότες)
 • Αδειοδοτήσεις (Κτηνοτροφικών Μονάδων, Γεωτρήσεων, Φωτοβολταϊκών, κ.α.)
 • Γεωργοπεριβαλλοντικά Προγράμματα (Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία, Απονιτροποίηση, κ.α.)
 • Γεωργικές Συμβουλές (για χρήση ορθών πρακτικών και μείωση εισροών)

Με σημεία εξυπηρέτησης σε τρία φυσικά καταστήματα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΟΧΟΣ -ΧΑΛΑΣΤΡΑ

Η Agrologic στελεχώνεται από επιστήμονες που διαθέτουν την απαραίτητη γνώση, την επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία, ώστε να υποστηρίζουν με τις υπηρεσίες, τη συμβουλευτική και τις προτάσεις χρηματοδοτήσεών τους, όλες τις επιχειρήσεις και τις γεωργο-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

 

Περιβαλλοντικός & Δασικός Τομέας

 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών
 • Έκδοση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων
 • Εκπόνηση Δασικών μελετών – Σχεδίων Διαχείρισης
 • Διαχείριση Αποβλήτων κ.α.

Επιχειρηματικός Τομέας

τεχνικοοικονομική υποστήριξη των νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων.

 • Επενδυτικά Προγράμματα (Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης, Leader, Πρόγραμμα Αλιείας, ΕΣΠΑ κ.α.)
 • Προγράμματα ΟΑΕΔ
 • Ερευνητικά Προγράμματα

 

 

BUSINESS CARD